Gebruik van educatieve video in de klas

Het is nog nooit zo makkelijk geweest om videocontent in de klas te presenteren. De nieuwe generatie heeft er een passie voor, maar het roept wel enkele vragen op: Hoe gebruik je video effectief in de klas? Wanneer video gebruiken om effectief te zijn? Hoe begeleidt u studenten? Hoe herkent u een video met educatieve waarde?

Wie zijn de digitale kinderen

De nieuwe generatie studenten, beter bekend als de “digital natives“, zijn geboren met een technologisch object, zoals een smartphone of een tablet, in hun handen. Ze zijn grote gebruikers van technologie en hebben de neiging om het snel te temmen.

kinder

De realiteit van digitale kinderen

Naar schatting brengen jongeren gemiddeld bijna 6 uur per dag door op het scherm, waarvan het merendeel op een mobiel apparaat. Dit betekent dat de technologie diep geworteld is in hun levenswijze.

Videoconsumptie en jongeren

In 2016 gebruikte 95% van de 15-24-jarigen online video via aangesloten apparaten, waarvan tweederde dagelijks. De belangrijkste reden voor deze belangstelling zou zijn dat deze generatie meer digitale vaardigheden heeft dan de rest van de bevolking. In cijfers zou deze generatie jonge internetgebruikers minstens 30 minuten per dag besteden aan het bekijken van video’s op digitale platformen en websites.

Let op: het scherm en de kleine kinderen

Het is echter belangrijk om op te merken dat, volgens de Canadese Pediatrische Vereniging, kinderen tussen 2 en 5 jaar niet meer dan een uur per dag voor een scherm mogen staan. Ook moet datgene waar ze op letten door de ouders zorgvuldig worden geselecteerd om ervoor te zorgen dat de inhoud van kwaliteit is en gericht is op het leren van het kind. Sheri Mafigan, een onderzoeker en professor aan de Universiteit van Calgary, wijst erop dat “…kleuters die te veel tijd voor een scherm doorbrengen…behoren tot degenen die een leerachterstand en -achterstand hebben als ze op 5-jarige leeftijd naar school gaan.

Gebruik van video in de klas

Het is voor docenten al enkele decennia mogelijk om audiovisuele inhoud in hun curricula in te voeren. Eerst via goede ouderwetse CRT-televisies en een VHS speler, en vervolgens, met de komst van het internet en online uitzendingen (streaming), via smartphones, tablets of interactieve whiteboards.

Waarom instructie video gebruiken in een educatieve context

Het spreekt voor zich dat het belangrijkste voordeel van het presenteren van educatieve inhoud in een audiovisueel formaat is dat het van groot belang is voor het publiek. Bovendien is de voorkeur van studenten voor het medium leren een bepalende factor voor hun academische prestaties.

Enkele directe voordelen van het gebruik van video

Het is het resultaat van een oordeelkundig en doordacht gebruik van video in een educatieve context, waardoor de motivatie van de student voor het leren of de te volbrengen taak wordt vergroot. Deze motivatie is enerzijds intrinsiek, door een emotionele connectie met de container die hem/haar bereikt in termen van interesses, en anderzijds extrinsiek, door de toepassing die de leraar ervan zal maken. Door de integratie van ICT in de klas kan de leerkracht dus de pedagogische differentiatie van de inhoud naar voren brengen (waarbij de bron van de informatie voor het verwerven van de competentie variabel is, zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van boeken naar video’s) en een differentiatie van de leer- en ondersteuningsprocessen, waardoor de leerling een andere en stimulerende ondersteuningsbron krijgt.